VÝUKOVÝ PROGRAM PRO SŠ K VÝSTAVĚ LGBT DĚJIN A PAMĚTI


Centrum queer paměti je neziskové pracoviště sloužící k uchovávání pramenů a popularizaci poznatků z české LGBT minulosti. Jeho cílem je poskytovat zázemí pro práci na zaznamenávání paměti starších LGBT generací, výzkum LGBT dějin a uchovávání sbírek z této oblasti. Centrum slouží také jako prostor pro prezentaci těchto výsledků veřejnosti.

Nabízený výukový program provede studenty Prozatímní výstavou LGBT dějin a paměti , která ve čtyřech tematických okruzích (Identita, Každodennost, Perzekuce a Emancipace) uvádí řadu příběhů, obrazových dokumentů a historických pramenů z života lidí s neheterosexuální orientací.

Délka: 60 min; Vzdělávací obor: Multikulturní výchova, Dějepis, Občanský a společenskovědní základ, Osobnostní a
sociální výchova, Výchova ke zdraví; Klíčová slova: homosexualita, queer historie, lidská práva, menšiny, emancipace, orální historie; Výstupy: Student pozná historii LGBT komunity od pronásledování po emancipaci, upevní si respektující přístup k rozmanitosti ve společnosti, uvědomí si význam muzejní a orálně historické práce pro uchování paměti a informací pro další generace; Cena: 20 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma; Počet účastníků: max. 30 Termíny: všední dny 11 - 14 hod.

Společnost pro queer paměť, z. s.

Centrum queer paměti Na Strži 40, Praha 4

e-mail: vzdelavani@queerpamet.cz
webové stránky: http://www.queerpamet.cz/inpage/pro-skoly/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí