Webinář Příběh obce Lidice


Webináře umožňují učitelům tematicky nahradit výklad v distanční výuce a dospělým i dětem přibližují historická fakta, jakým je například lidická tragédie.

Časová dotace 45 min.

Účastníci webináře získají prostřednictvím digitalizovaných materiálů historické sbírky přehledný a srozumitelný náhled do života obce Lidice a jejího osudu.

Webinář přibližuje tragický příběh Lidic ve třech dílčích etapách. Představuje běžný život obce a jejích obyvatel  před atentátem na Reinharda Heydricha, seznamuje s fakty a hrůzným osudem obce po atentátu na Heydricha a interpretuje poválečný vývoj nových Lidic.

Účastníci webináře mohou také využít navazujících testů, s jejichž pomocí si zasadí historické události do kontextu a ověří získané poznatky.

Webináře mohou být realizovány prostřednictvím Googlemeets nebo Teams a ke všem webinářům jsou k dispozici tematické on-line kvízy.

Vstupné: Poplatek za webinář činí 45,- Kč za osobu.

Webináře je možné objednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách Památníku www.lidice-memorial.cz nebp na emailu: edu@lidice-memorial.cz.

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: kantova@lidice-memorial.cz
webové stránky: http://www.lidice-memorial.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí