Webinář Výchova a vzdělávání v Protektorátu Čechy a Morava


I když právě není možné osobně navštívit vnitřní prostory Památníku Lidice, nevadí. Nabízíme možnost webinářů a on-line kurzů s doprovodnými aktivitami. Absolvovat můžete webináře a on-line kurzy vycházející ze vzdělávacích programů Památníku Lidice a zaměřující se i na širší kontext lidické tragédie.

Webináře umožňují učitelům tematicky nahradit výklad v distanční výuce a dospělým i dětem přibližují historická fakta, jakým je například lidická tragédie.

Webináře mohou být realizovány prostřednictvím Googlemeets nebo Teams a ke všem webinářům jsou k dispozici tematické on-line kvízy.

Časová dotace 45 min.

Webinář přibližuje účastníkům okolnosti vzniku Protektorátu Čechy a Morava, představuje hlavní politiky protektorátu a seznamuje účastníky webináře se životem obyvatel v tomto nelehkém období.

Webinář obsahuje interaktivní prezentaci s úkoly a otázkami a je založen na vzájemné interakci prezentujícího s účastníky. Na prezentaci navazuje krátká skupinová aktivita seznamující s několika nejčastějšími tematickými pojmy protektorátní doby.

V případě zájmu lze doplnit o příběhy dětí, které byly vybrány na převýchovu.

I v tomto případě mohou účastníci webináře využít navazujících testů, ve kterých si ověří své poznatky.

 

Webinář je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách Památníku www.lidice-memorial.cz nebo na emailu:edu@lidice-memorial.cz.

Cena: 45,- Kč za osobu.

 

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: kantova@lidice-memorial.cz
webové stránky: http://www.lidice-memorial.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí