Za poznáním a vědou do muzea - terénní programy


Terénní programy probíhají ve městě i ve volné krajině - domluva termínu s dostatečným předstihem je nutná.
Programy vedou odborní pracovníci Muzea Vysočiny Jihlava.

STŘÍBRNÁ JIHLAVA
Historie dolování stříbra v regionu a ochrana stop po hornické činnosti.

ZANIKLÁ STŘEDOVĚKÁ OSADA
Počátky osídlení regionu Vysočiny - metody archeologické práce v praxi.

SVĚT POD NÁMI
Poznávání hornin, nerostů a geologických jevů v regionu za pomoci vědeckých metod přímo v terénu.

STAVEBNÍ KAMENY V JIHLAVĚ
Horniny jako přírodní prvek i nerostná surovina a jejich užití jako stavebního a ozdobného kamene.

GEOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Geofaktory životního prostředí, možná rizika těžby nerostných surovin a možnosti jejich eliminace.

SE ZOOLOGEM DO PŘÍRODY
Seznámení se s terénní prací zoologa na ukázkách základního všeobecného zoologického průzkumu neznámé lokality.

BOTANICKÁ VYCHÁZKA
Seznámení se s metodikou práce botanika v terénu spojené s rozpoznáváním vegetačních typů (biotopů)
a jejich charakteristických druhů.

JIHLAVA V HLEDÁČKU OBJEKTIVU
Proměny města v čase ve srovnání dobových fotografií a současného pohledu přes objektiv fotoaparátu.

JIHLAVSKÉ HISTORII NA STOPĚ
Pátrání po významných stavebně historických památkách centra Jihlavy

CESTA ZA POZNÁNÍM ŽIVOTA NAŠICH PŘEDKŮ
Etnologické putování v čase za každodenním životem minulých generací.

 

 

Více na http://muzeum.ji.cz
 

Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava Masarykovo nám. 55 Jihlava 586 01

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz
webové stránky: http://muzeum.ji.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí