Za skřítky a vílami do parku


Program těží z přírodního a kulturního bohatství veltruského zámeckého areálu. Při hrách, pohybu a zpívání se děti seznámí se vybranými mytickými postavami české lidové kultury (skřítci, Rusalka, Metelice) a nahlédnou do minulosti romantického parku. Dostanou příležitost jak k pozornému naslouchání a tréninku komunikace a paměti, tak i k vlastní tvořivé práci.

Edukační centrum Schola naturalis

Zámek Veltrusy, Ostrov 59

e-mail: kaderabkova.katerina@npu.cz
webové stránky: www.zamek-veltrusy.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí