Zázraky neživé přírody


S pomocí pokusů a smyslového vnímání se žáci seznámí s elementy neživé přírody. Udělají si tak jasnou představu, co vše z každodenního života patří do neživé přírody, a přesto je to pro nás životně důležité.

Společně si vysvětlíme provázanost živé a neživé přírody, zdůrazníme i důležitost ochrany životního prostředí. Zároveň bude žákům umožněno se aktivně podílet na provádění pokusů a zažít přírodovědné pozorování. Díky tomu se blíže seznámí se základními elementy v přírodě, jako je voda, oheň, vzduch, ale obeznámí se i s půdou, horninami a minerály. A především si uvědomí, jak nás neživá příroda neustále obklopuje a je nezbytná pro naše bytí.

Více info zde:

https://prerovmuzeum.cz/po-skoly/stale-programy/zazraky-nezive-prirody

Vhodné zejména pro žáky ZŠ
délka programu: 60-90 minut
40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

V případě zájmu volejte: 581 250 531 

 

Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7/7 Přerov I - Město 750 02

e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz
webové stránky: www.prerovmuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí