ZBYŠEK SION studentské začátky slavného poličského rodáka


Zbyšek Sion je významným poličským rodákem. Již na studiích jeho tvorba vynikla nad dobový průměr a dodnes je mimořádně ceněná. Studoval Školu uměleckých řemesel v Brně, následovala roční příprava na Výtvarné škole v Praze a v letech 1958-1964 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1966 byl zastoupen na výstavách československého umění v zahraničí. Mezi lety 1970-1989 mu byla z politických důvodů omezována možnost vystavovat.

 

Na výstavě bude představena početná kolekce obrazů a kreseb ve třech tematických blocích. Obrazy z brněnské střední školy představují poličské obyvatele a zákoutí. Práce z přípravky na akademii pak ukazují seznamování se s předlohami moderních malířů. Na akademii udělal Zbyšek Sion krok mimo dobový proud a představil se již jako zralý malíř. Figurální výjevy se vyznačují moderním pojetím a vrstvenou – strukturální malbou. Třetím okruhem je abstraktní tvorba – tedy obrazy nepředstavující žádný konkrétní výjev či postavu. U diváka měla abstrakce vytvářet asociace a silné odezvy.

 

K výstavě je připraven speciální program, který žáky zavede mezi obrazy a prostřednictvím tvořivé aktivity rozvine jejich témata. Proměnu a výtvarné pojetí malířovy tvorby v období jeho studijních let přiblíží vlastní výtvarná aktivita. Program je připraven ve třech variantách pro různé věkové skupiny.

 

Městské muzeum a galerie Polička Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, 572 01 Polička

e-mail: jandlova@muzeum.policka.org
webové stránky: www.cbmpolicka.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí