„Ze života porcelánového šálku“


Pomocí praktické ukázky jedné z metod si společně projdeme kompletní proces výroby porcelánu. K přiblížení dalších technologií využijeme audiovizuální nahrávky, které byly pořízeny přímo v porcelánové výrobě. Následně si zjištěné znalosti zopakujeme při prohlídce expozice výstavy „Ze života porcelánového šálku“. Dle věku bude pro žáky na konci programu připravena tematická rukodělná aktivita či pracovní list.

Cíl programu:
Komplexně, ale přesto jednoduchou formou dětem představit téma výroby porcelánu - od výroby porcelánové hmoty až po užívání porcelánových výrobků v běžném životě, s poukázáním na nejdůležitější fáze tohoto procesu. Po skončení programu bude žák schopen jednoduše popsat pojmy související s touto problematikou. 

Cena: Zdarma – program je realizován v rámci přeshraniční výstavy „Ze života porcelánového šálku“ spolufinancovanou Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.

Kontakt: Petra Polívková
                tel: 351 011 998
                e-mail: info@muzeumfl.cz

Městské muzeum Františkovy Lázně

Dlouhá 194/4 Františkovy Lázně

e-mail: info@muzeumfl.cz
webové stránky: www.muzeumfl.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí