A ta kráva mléko dává


Co nám dávají jednotlivá hospodářská zvířata? A co z toho umíme vyrobit a většinou každý den jíme? Jak se díky tomu liší náš jídelníček od stravy pravěkého lovce a sběrače? Založte si s námi vlastní statek a začněte pěstovat rostliny a chovat zvířata. Pomozte ztraceným zvířátkům najít kamarády a správně všechna zvířátka pojmenujte. Věděli jste, že téměř vše, co jíme, pochází ze zemědělství? Pojďte s námi tajemství zemědělství objevit! Program je veden hravou formou a odehrává se v expozici Zemědělství.

Národní zemědělské muzeum

Kostelní 44 170 00 Praha 7

e-mail: lektor@nzm.cz
webové stránky: https://www.nzm.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí