ALFONS MUCHA - UMĚNÍ PLAKÁTU


Edukační program seznámí Vaše žáky s plakátem jako významnou kategorií užitého umění. Aktivizujícími metodami představí významného secesního malíře Alfonse Muchu a přiblíží hlavní znaky secesního umění. Náplň programu
 1. POWER-POINTOVÁ PREZENTACE – Umění plakátu a secese
  Řízená diskuse o umění přelomu 19. a 20. století, o vzniku plakátu a jeho proměnách napříč historií, jeho významem a funkcí (20 min.)
 2. VÝTVARNÁ ETUDA – Detail plakátu
  Žáci si vylosují detail z Muchova plakátu, který se snaží dokreslit buď jak si myslí, že by to mělo pokračovt, nebo podle své fantazie (15 min.)
 3. SKUPINOVÁ PRÁCE V EXPOZICI – Alfons Mucha
  Po dokončení nalepí hotový detail na plakát. Podle svých detailů se rozdělí do čtyř skupin a společně hledají stanoviště v expozici, kde jsou připraveny pracovní listy a pomůcky. Zde zjišťují informace o životě a díle secesního umělce Alfonse Muchy (55 min.)
 4. SPOLEČNÁ KONTROLA – Znaky Muchovy tvorby
  Společně obejdeme stanoviště, kontrolujeme správné odpovědi, lepíme části na plakát a lektorka doplňuje informace o jednotlivých exponátech (30 min.)

Regionální muzeum v Chrudimi

Široká 86, Chrudim, 537 01

e-mail: hlavacova@muzeumcr.cz
webové stránky: www.muzeumcr.cz
Profil instituce

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí