Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih


Přijďte se seznámit s dívkou Analfabetou, kterou nebavilo číst knížky, ale přesto se setkala s celou řadou světoznámých literárních postav. Ve výstavě na vás čeká Pinocchio, Robinson Crusoe, Železný muž, Dlouhý, Široký a Bystrozraký nebo třeba Pipi Dlouhá punčocha. Děti se dozvědí, kde se zrodily pohádky, jak vzniká komiks, co je to dobrodružná literatura, bajka či kaligram. Složí si vlastní verše a zdramatizují jednoduchý příběh. Výstava žákům představí původní autorskou literární tvorbu přímo určenou pro děti a mládež dle jednotlivých žánrů, a to jak českou, tak světovou. Prostřednictvím celé řady prožitkových aktivit si s dětmi připomeneme velká opakovaně vydávaná díla, která čekají na své znovuobjevení, i zajímavou tvorbu z posledních let.

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí