Animační programy k výstavě ŽÍT JINAK / MILAN KNÍŽÁK


NABÍDKA GALERIJNÍ EDUKACE ZAHRNUJE PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA. 

V SOUČASNOSTI SE JEDNÁ O PROGRAMY K VÝSTAVĚ ŽÍT JINAK, KTERÁ PREZENTUJE TVORBU MILANA KNÍŽÁKA. 

AKTUÁLNÍ ANIMAČNÍ PROGRAMY JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY NA WEBU GALERIE (http://www.gkk.cz/cs/pro-skoly/)

Pro další informace můžete psát na edukace@gkk.cz

Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace

Klenová 1 340 21 Janovice nad Úhlavou

e-mail: edukace@gkk.cz
webové stránky: www.gkk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí