Archeolog průzkumník


Při této dovednosti si žáci mohou vyzkoušet, jak probíhá průzkum terénu, který může odhalit přítomnost archeologických památek. Naučí se takové památky v krajině nacházet a používat různé přístroje, které nám pomáhají se o věcech ukrytých v zemi dozvědět, aniž bychom museli použít lopatu a krumpáč. Dozvědí se tedy nejen, jaké je základní vybavení archeologa pro práci v terénu, ale sami mohou použít detektor kovů, seznámit se se simulovaným archeologickým průzkumem vytyčené oblasti, archeologickými počítačovými programy, 3D simulací, leteckým snímkováním apod.  Zahrnuje tematické okruhy: Rozmanitost přírody Místo, kde žijeme Člověk a čas   Práce s drobným materiálem Dějepis Zeměpis Práce s technickými materiály Práce s laboratorní technikou

HistoryPark s.r.o.

Ledčice 222, 277 08, Ledčice

e-mail: kristyna.matejkova@historypk.cz
webové stránky: www.historypk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí