Archiv edukačních aktivit

Aktivity muzeí a galerií směřující k prohlubování vlastní role v neformálním vzdělávání (projekty, semináře, konference apod.)

Zahájí stahování souboruMuzejní publikace s edukačním potenciálem vydané v letech 2012- 2014

Zahájí stahování souboruMetodická centra pro edukaci ke kulturnímu dědictví působící v rámci SPO MK

Zahájí stahování souboruExpozice a krátkodobé výstavy přístupné v roce 2014 (přínos k environmentální výchově, k  výchově ke vztahu ke státu, regionu, místu, k umění, literatuře, vědě, technice, k estetické výchově atp.)

Krátkodobé a dlouhodobé edukační aktivity

Zahájí stahování souboruKrátkodobé edukační aktivity

Zahájí stahování souboruDlouhodobé edukační aktivity