Ať žije středověk


Ať žije středověk v Plzeňském kraji pro školky
Prohlídka expozice je maximálně zjednodušena, důraz klademe na prožitek dětí a upevnění jejich vztahu k historii svého kraje. Během prohlídky se děti seznámí s hmotnou kulturou míst, která znají  z vlastní zkušenosti. Pracovní listy jsou připraveny jako omalovánka.    Ať žije středověk v Plzeňském kraji pro 1. stupeň ZŠ
Prohlídka začíná seznámením s obdobím středověku, s všedním životem člověka ve městě i na vesnici a s historií našeho kraje. Připraven je též krátký film s animací hradiště ve Starém Plzenci. Pracovní listy jsou zaměřeny na samostatnou práci žáků v malých skupinách, kdy řeší jednotlivé úkoly v pracovních listech.    Ať žije středověk v Plzeňském kraji pro 2. stupeň ZŠ
Program je zaměřen na detailnější seznámení s historií Plzeňského kraje od raného středověku až po 19. století. Žáci aktivně využijí pracovní listy, které jsou pojaté jako komix, samostatně řeší otázky a tím získavají znalosti a představu o historii svého kraje.   

Západočeské muzeum v Plzni, p.o.

Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

e-mail: dbrejchova@zcm.cz
webové stránky: www.zcm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí