Auta, květy, domy, spáči


Výstava Václava Jiráska pracuje se závažnými tématy, která se týkají současné globální společnosti. Naším cílem je kromě přiblížení díla tohoto výrazného českého autora vytvořit aktivity, které by rozvíjely zkušenost s diverzifikovanou a multikulturní společností (zejména problém bezdomovectví, který je jedním z dílčích témat výstavy), učily studenty samostatnému kritickému uvažování a hodnotě osobní zkušenosti, kladení (si) otázek po podstatě věci, stejně jako empatii k lidem, kteří žijí jinak než většinová společnost. V rámci programu mají studenti příležitost setkat se s člověkem bez domova a vést s ním skupinový rozhovor. K otevření diskuze je také připraven pracovní sešit, jehož prostřednictvím jsou studenti hravou formou vedeni k přemýšlení o tématu. Fotografii jako takovou budeme zkoumat  prostřednictvím osobních fotoalb – co se na fotografiích nejčastěji opakuje? Motiv, kompozice, barvy nebo doba pořízení? A fotíte ještě vůbec fotoaparáty,nebo raději mobilem?

Dům umění města Brna

Malinovského nám. 2, 602 00 Brno

e-mail: edukace@dum-umeni.cz
webové stránky: http://www.dum-umeni.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí