Auta, květy, domy, spáči


Výstava Václava Jiráska pracuje se závažnými tématy, která se týkají současné globální společnosti. Naším cílem je kromě přiblížení díla tohoto výrazného českého autora vytvořit aktivity, které by rozvíjely dětskou zkušenost s diverzifikovanou a multikulturní společností (zejména problém bezdomovectví, který je jedním z dílčích témat výstavy), učily děti samostatnému kritickému uvažování a hodnotě osobní zkušenosti, kladení (si) otázek po podstatě věci, stejně jako empatii k lidem, kteří žijí jinak než většinová společnost. V rámci programu mají žáci příležitost setkat se s člověkem bez domova a vést s ním skupinový rozhovor. K otevření diskuze je také připraven pracovní sešit, jehož prostřednictvím jsou žáci hravou formou vedeni k přemýšlení o tématu. Námět fotografie a zejména příběhu, který může toto médium vyprávět, je podstatou další tvůrčí aktivity - fotografické koláže. Jiráskovy snímky zde vnímáme jako prostor pro příběh, místo pro děj, který můžeme vymýšlet na základě situace, kterou autor zmrazil v čase svým fotoaparátem.

Dům umění města Brna

Malinovského nám. 2, 602 00 Brno

e-mail: edukace@dum-umeni.cz
webové stránky: http://www.dum-umeni.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí