Bádání s Kašpárkem (pro školní družiny)


Každý měsíc připravujeme v Památníku písemnictví na Moravě pro děti nový badatelský program. Děti s námi poznají taje literárního muzea. Vyrobíme listiny, zkusíme si psaní brkem a uložíme do zdi kláštera vzkaz pro příští generace. 

Program probíhá pod vedením zkušené lektorky Lenky Žaliové. 

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí