Baroko nejen na oko


Na zámku Veltrusy se studenti naučí, jak poznat barokní umění a jak se jeho projevy prolínají a doplňují (literatura, malířství, architektura, móda), zasadí je do historického kontextu českých zemí. Vyzkouší si sestavit barokní stavbu z jednotlivých prvků, poznají některé barokní texty, obrazy, sochy a skladby, připraví vlastní/skupinovou prezentaci vybraného výseku nebo osudu z doby baroka anebo se ponoří do barokní hudby. Zamyslí se nad otázkou, co z baroka je stále živé a jak nás dodnes ovlivňuje. Program využívá potenciál barokního zámku, kde se bude realizovat, a představuje barokní umění na konkrétních ukázkách.

Edukační centrum Schola naturalis

Zámek Veltrusy, Ostrov 59

e-mail: kaderabkova.katerina@npu.cz
webové stránky: www.zamek-veltrusy.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí