BARVOMETRIE


Budeme si povídat o tom, co to vlastně barva je a jak se to děje, že vnímáme různé barvy. Barevnými kompozicemi pozměníme výstavní prostory a také halu Domu umění. Pomocí meotaru a barevných folií doplníme výstavu Milana Housera vlastními barevnými tvary a skladbami. Prozkoumáme barevné zákonitosti, budeme sledovat, jak se barvy proměňují v závislosti na barvě svého okolí. A kde se vlastně vzalo abstraktní umění? Jaká je hranice mezi obrazem a objektem, mezi dvourozměrným a trojrozměrným uměním? Čeká nás opět zcela jiný zážitek hlavních výstavních sálů Domu umění!

Dům umění města Brna

Malinovského nám. 2, 602 00 Brno

e-mail: edukace@dum-umeni.cz
webové stránky: http://www.dum-umeni.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí