Bitva u Rakovníka 1620


Bitva u Rakovníka předcházela dny před bitvou na Bílé Hoře. Komentovaná prohlídka s průvodcem nebo archeologem ve stejnojmenné expozici je doplněna doprovodnými aktivitami: úkoly ve skupinách (hledání předmětů ve vitrínách, obrázků v listovacím monitoru, objektů na modelu atd.), foto v kulise Buquoyova portrétu, skládání kostek s portréty vojáků, ražení mince. Cílem programu je uvědomění si významu regionální události a jejího vlivu na historický vývoj celé země formou zážitkového programu.

 

Muzeum T. G. M. Rakovník

Vysoká 95, 269 01 Rakovník

e-mail: archeolog@muzeumtgm.cz
webové stránky: www.muzeumtgm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí