Cesta do pravěku Plzeňského kraje


Cesta do pravěku Plzeňského kraje pro mateřské školy
Prohlídka expozice je maximálně zjednodušena, důraz klademe na prožitek dětí a jejich vztahu k historii svého kraje. Během prohlídky se děti seznámí s hmotnou kulturou míst, která znají z vlastní zkušenosti. Pracovní listy jsou připraveny jako omalovánka. Cesta do pravěku Plzeňského kraje pro 1. stupeň ZŠ
Prohlídka začíná elementárním seznámením s obdobím pravěku, s prací archeologa v terénu a s experimentální archeologií. Pracovní listy jsou zaměřeny na samostatnou práci žáků v malých skupinách, kdy řeší jednotlivé úkoly během své vlastní výpravy do pravěku. Cesta do pravěku Plzeňského kraje pro 2. stupeň ZŠ
Program je zaměřen na detailnější seznámení s prehistorií, s archeologií jako vědou a s prací v terénu. Důležitá je též osobní zkušenost s experimentem. Žáci aktivně využijí pracovní listy, samostatně řeší otázky a tím získávají znalosti a představu o historii svého kraje.

Západočeské muzeum v Plzni, p.o.

Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

e-mail: dbrejchova@zcm.cz
webové stránky: www.zcm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí