Cestou necestou Moravským krasem


Program vznikl v návaznosti na stálé expozice, věnující se Moravskému krasu a pravěku na Blanensku. Nyní se váže k těm stávajícím - Objevitelé Moravského krasu a Cesta do pravěku Blanenska, v budoucnu nabídku rozšíří nová přírodovědná expozice. Je koncipován jako propojení prohlídky unikátních exponátů na půdě muzea a přírodních jevů a historických míst přímo v terénu. Terénní část probíhá formou exkurzí do Moravského krasu a jeho okolí s odborným výkladem. Tematicky se zaměřuje na vznik a vývoj krasových jevů (propadání, ponory, podzemní toky, závrty, škrapy, poloslepá údolí, sedimenty v jeskyních a jejich stáří), geografii oblasti, historii objevování Moravského krasu, archeologii, jeskynní paleontologii, zoologii a ochranu přírody a krajiny. Exkurze mají svou kratší - pětihodinovou a delší - osmihodinovou variantu, lze je případně zkombinovat s přednáškou na související témata. Maximální počet účastníků je 20 osob. U všech exkurzí můžeme upravit jejich rozsah, časovou náročnost a obtížnost podle vašich potřeb. Ucelený program tedy zahrnuje komentovanou prohlídku expozic s ukázkou exponátů a přírodnin a následnou exkurzi do terénu, vše pod vedením kvalifikovaného a zkušeného lektora.

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

e-mail: vzdelavani@muzeum-blanenska.cz
webové stránky: http://www.muzeum-blanenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí