Chvalme vodu, slunce, vzduch - v zdravém těle zdravý duch


Program k výstavě Obrázky z historie lázeňské léčby
se zaměřuje na přírodní léčení v Luhačovicích. Žáci
se seznámí s minerálními prameny a zjistí, kde
získaly svá jména. Dozví se, že historie jejich
využívání sahá až do pravě ku. Vyzkouší si cvičení
podle vzduchoplavecké metody prof. Svozila.
Součástí programu jsou jednoduché pokusy,
zkoumající vlastnosti minerální vody a řada dalších
aktivit.
Vstupné: MŠ 10 Kč , ZŠ 20 Kč , SŠ 25 Kč
pedagogický doprovod zdarma

 

Objednávejte na e-mailu: edukace.luhacovice@seznam.cz
telefon: 732 220 025, 577 132 883

Muzeum luhačovického Zálesí

Masarykova 950, 763 23 Luhačovice

e-mail: edukace.luhacovice@seznam.cz
webové stránky: www.facebook.com/muzeumluhacovice
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí