Co je to sklo? I.


VZHLEDEM K VLÁDNÍM OPATŘENÍM PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ WEB MUZEA S NABÍDKOU EDUKAČNÍCH A RUKODĚLNÝCH PROGRAMŮ: https://www.msb-jablonec.cz/muzeum-detem/programy-pro-skupiny

Pro soutěživé a bystré hlavičky je připraven program „Co je to sklo I.?“, který využívá aktivizační výukové metody v prostředí muzea. Žáci pracují ve skupinách s muzejními boxy a plní úkoly v pracovním listě. Činnosti obsažené v úkolech je podněcují k týmové práci, rozvíjí porozumění čtenému textu a logické myšlení. V rámci tvořivé dílny, navazující na program v expozici, si žáci mohou navléci náramek či náhrdelník, vyzkoušet drátování nebo výrobu korálkové ještěrky.
Program lze zařadit do vzdělávacích oblastí RVP Člověk a jeho svět (Lidé a čas, Rozmanitost přírody), Člověk a příroda (Přírodopis – Neživá příroda), Člověk a svět práce (Praktické činnosti), Umění a kultura (Výtvarná výchova).


Typ programu: vzdělávací a rukodělný
Vhodné: od 9 do 13 let
Délka programu: 2 – 2,5 hodiny
Cena programu: 50,- Kč / žák + pedagogický doprovod zdarma

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

U Muzea 398/4 466 01 Jablonec nad Nisou

e-mail: milena.zacharova@msb-jablonec.cz
webové stránky: https://www.msb-jablonec.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí