Corpus litterarum / Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách


Kdo a kdy napsal, že nahé jsou všechny národy bez knih? 

Jaký bývá druhý krok diktátorů?

Čím oslovil Jan Amos Komenský společnost 60. let 20. století?

Takto - zdánlivě - nesourodé otázky nás napadají, přemýšlíme-li o historii českého písemnictví. Naše expozice odpovídá. Provede návštěvníka vývojem psaného slova na našem území v běhu historie, odhalí souvislosti dějin obecných a literárních, vysvětlí vliv velkých událostí na konkrétní lidské osudy, včetně těch spisovatelských. Představí dějiny českého písemnictví s důrazem na teritorium historické Moravy.

Kontext, souvislosti – to je naše nabídka. 

Odkud jdeme, čím jsme prošli, kam míříme? 

Jazyk český, jazyk německý – opravdu vždy dvě kultury?

Ke komu se odkazovat, kým se inspirovat? Proč?

Jaký je náš úkol? A máme takto uvažovat?

Proč číst… 

A proč se takto ptát?  

Naše oddělení trvá právě 58 let. Tato expozice je tříletá. 

Představujeme spojení zralosti a vědomostního zázemí s dychtivostí a hravostí dítěte.

Přijďte poznat, kde jsou vaše kořeny. Co i vás formovalo, aniž si to uvědomujete.

Promluví k vám osobnosti z čítanek i ty, jejichž dílo zavál čas: Cyril s Metodějem, František Matouš Klácel a jeho Českomoravské bratrstvo, Vincenc Brandl, bratři Mrštíkové, Mladá Morava a Jan Herben, Otokar Březina, Jakub Deml, František Halas, Josef Florian, Lev Blatný s Literární skupinou, Stanislav Kostka Neumann, Rudolf Těsnohlídek, Jiří Mahen, Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, Ludvík Kundera…

Jejich slova nezestárla, jejich životy inspirují: dobrý autor hovoří přes hranice věků.

Procházka ne právě idylická, leč jistě užitečná a poutavá, s doprovodem literárních ukázek.

Místo: Dům Jiřího Gruši, Hudcova 76, Brno  

Lektorské dny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek     

Délka programu: 60 min. 

Cena: 20 Kč 

Rezervace: Mgr. Kraflová Hana, tel.: +420 515 910 421, e-mail: hkraflova@mzm.cz

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí