Daleká cesta


K výstavě Maska, pořádané společně s Národním muzeem. Edukační program propojuje hudební, výtvarnou a multikulturní výchovu. Za pomoci masek budeme poznávat různé kultury a necháme se inspirovat ve vlastní výtvarné a hudební tvorbě. Program lze zkrátit na 40 minut, základní verze počítá s časovou dotací na dvě vyučovací hodiny. 

Vzdělávací obor dle RVP ZV: Výtvarná výchova, Hudební výchova, Multikulturní výchova

Výstupy - žák: 

  • uvědomuje si rovnocennost kulturních oblastí světa
  • aplikuje získané poznatky při vlastní tvorbě 
  • vysvětlí vlastní kulturní zakotvení

Délka programu: 75/40 minut

Cena programu: 30 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Rezervace: 544 228 029, slapanice@muzeumbrnenska.cz

 

Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí