Celoživotní vzdělávání

Univerzita Karlova v Praze 

  • Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání

Univerzita Palackého v Olomouci 

  • Kultura v minulosti a přítomnosti

Masarykova univerzita, Brno

  • Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu
  • Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě; kurz je pořádán ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
  • Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa; kurz je pořádán ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Telč