Vzdělávací programy středních a vysokých škol

Níže je uveden seznam středních a vysokých škol, které nabízejí edukační aktivity.

Vzdělávací programy středních škol

 • Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22
 • Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola - Zámeček, s.r.o., Pod Vinicemi 82, Plzeň
 • Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675
 • Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou
 • Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Táborská 185, Brno - Židenice
 • Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Husova 10, Brno

Vzdělávací programy vysokých škol

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

 • R 82-06-R/048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů
 • R 82-06-R/049 Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita
 • R 82-06-R/050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
 • 82-06-R/103 Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech
 • 82-06-T/120 Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
 • 82-06-T/121 Restaurování a konzervace děl písemné kultury

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemické technologie, Technická 5, Praha 6

 • R 82-06-R/111 Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
 • R 82-06-R/112 Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
 • R 82-06-R/113 Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 1176, Praha 6

 • 82-42-R/001 Konzervace přírodnin a taxidermie

Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

 • 81-09-R/006 Kulturologie
 • 71-05-T/007 Archivnictví a pomocné vědy historické (jednooborové)

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 1150/13, Opava

 • 71-05-T/025 Historie - muzeologie

Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, Brno-střed

 • 71-05-T/039 Muzeologie (jednooborové)

Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno-střed

 • 75-04-T/310 Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (dvouoborové)

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno-střed Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, Brno-střed

 • 65-01-R/012 Management cestovního ruchu

Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta, Sedláčkova 38, Plzeň 1

 • 75-04-R/289 Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání
 • 71-05-R/056 Historie se zaměřením na vzdělávání
 • 75-03-T/112 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
 • 75-04-T/162 Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, Ústí nad Labem

 • 82-06-T/119 Kurátorská studia

Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, Olomouc

 • 75-07-T/099 Muzejní a galerijní pedagogika (dvouoborové)

Ostravská univerzita - Filozofická fakulta, Reální 5, Ostrava

 • 81-09-R/021 Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)
 • 81-09-R/016 Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, metro A - Staroměstská, Praha 1

 • 81-01-V/006 Kurátor a kritik designu a intermédií

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s., Okružní 935, Třebíč

 • 71-05-R/062 Kulturněhistorická studia

ART A DESIGN INSTITUT, Svatoslavova 333, 140 00 Praha 4,

 •  82-06-R/128 Výtvarná tvorba a umělecký provoz, soukromá VŠ