Dějiny umění


Dějiny umění

Umění provází člověka odnepaměti a potkáváme ho v naší zemi na každém kroku v podobě kulturních památek – zámků, kostelů, domů, obrazů, soch nebo třeba parků. Cyklus lekcí o dějinách umění v našich zemích nám zábavnou formou představí umělecké slohy v nejrozmanitější podobě. Fotografie a DVD ukázky nás seznámí s největšími umělci doby a přiblíží i dobové myšlení, módu a životní styl. Součástí lekcí jsou pracovní listy.

Románský sloh                                           Klasicismus a Empír

Gotika                                                           Romantismus a historismus

Renesance                                                   Secese

Baroko                                                         Moderní architektura

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek

e-mail: info@muzeumbeskyd.com
webové stránky: www.muzeumbeskyd.com
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí