Den s Kelty


Vždy 19. května si koždoročně připomínáme výročí, kdy byla nalezena opuková hlava Kelta u Mšeckých Žehrovic. Každý rok je akce tematicky zaměřena na určitou část života Keltů, v minulých letech jsme již měli možnost seznámit se s keltskými řemesly, jídlem a stravováním Keltů, keltským náboženstvím, keltskými valovými areály či keltskými šperky a módou. Letošní ročník oslav je zaměřen na Dary země, tedy využití přírodního bohatství Kelty. Tato doprovodná akce se již stala tradičním každoročním připomenutím širšího evropského historického významu novostrašeckého regionu v mladší době železné, který si i díky dalším významným keltským lokalitám, objeveným řadou vynikajících předních archeologů, zaslouží pozornost nejen místních občanů, ale i celé české kulturní veřejnosti. Celý den jsou připraveny aktivity pro školní skupiny.

 

Muzeum T. G. M. Rakovník

Vysoká 95, 269 01 Rakovník

e-mail: archeolog@muzeumtgm.cz
webové stránky: www.muzeumtgm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí