DÍVAT SE JAKO KAMERAMAN


V edukačním programu se budeme zabývat osobností Jaroslava Kučery, také obecně prozkoumáme, kdo je to vlastně kameraman, jak funguje filmový štáb, co všechno musí kameraman umět, vidět atd. Zaměříme se na Kučerovo netradiční vidění každodenního světa, a také na to, jakým způsobem ve svých filmech vyjadřoval konkrétní nálady a pocity. Sami pak budeme pracovat s vlastními emocemi.

Dům umění města Brna

Malinovského nám. 2, 602 00 Brno

e-mail: edukace@dum-umeni.cz
webové stránky: http://www.dum-umeni.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí