Dobrodružství v muzeu


Na žáky čeká šifrovací hra, která je provede výstavou. Zaměříme se na rozvoj komunikačních kompetencí a účinnou spolupráci v malé skupině. Zároveň poznáme dějiny a nejvýznamnější předměty Podhoráckého muzea. 

K výstavě Co všechno je muzeum...

Cena: 13 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí