Editorská zóna

Toto místo je určené pro muzea, galerie a další vzdělávací instituce, které mohou na portál vkládat své edukační aktivity.

Aby mohly tyto instituce vkládat na tento portál své vzdělávací programy, musí se REGISTROVAT.

Díky registraci získají možnost vkládání vzdělávacích programů a vyplnění svého profilu, který se bude automaticky zobrazovat pod nabídkou vzdělávacího programu.

Pokud již máte vytvořený svůj účet, stačí se PŘIHLÁSIT v pravém sloupci. Po přihlášení budete moci vkládat nové vzdělávací programy a spravovat již vložené programy.

Přihlásit se