Edukační program k výstavě Lidová zbožnost na Slovácku


Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace připravilo k výstavě LIDOVÁ ZBOŽNOST NA SLOVÁCKU edukační program pro žáky 1. st. ZŠ a komentované prohlídky pro žáky 2. st. ZŠ a studenty SŠ.

Prostředí, tradice a předměty, které byly součástí každodenního života našich předků, jsou v současnosti dětem často neznámé. Program dětem přiblíží tradice a zvyky spojené s narozením dítěte, uspořádání podlužácké jizby a hravou formou děti seznámí s předměty, které se z dnešních domácností již vytratily. K programu je připraven také pracovní list s několika úkoly a omalovánkou lidové podmalby. 

Na program i komentovanou prohlídku se prosím předem přihlašujte u Mgr. Jany Štylárkové:  jana.stylarkova@muzeumbv.cz, tel.: +420 736 501 943

  • místo programu: Galerie v podkroví – Lichtenštejnský dům
  • délka programu: 45 - 60 minut
  • návaznost na RVP: vzdělávací oblast – člověk a jeho svět; tematický okruh – místo, kde žijeme, lidé kolem nás, lidé a čas
  • vstupné: 25,- /žák, pedagogický doprovod zdarma

Městské muzeum a galerie Břeclav

Dukelských hrdinů 2747/4a, 690 02 Břeclav

e-mail: jana.stylarkova@muzeumbv.cz
webové stránky: www.muzeumbv.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí