Edvard Beneš: člověk – státník - diplomat


Anotace: Seznámím se s demokratickým odkazem druhého československého prezidenta, kterému se přezdívalo „Budovatel“, poznám základní mezníky jeho života od studií přes působení v diplomatických službách až po prezidentský úřad a abdikaci po únorových událostech. Uvědomím si vazbu Benešovy rodiny na Sezimovo Ústí a na jižní Čechy. Objasním stěžejní pojmy, které se vztahují k politickému působení Edvarda Beneše. Dokáži téma zasadit do kontextu národních i světových dějin. Uvědomím si náročnost státníkova postavení a pochopím tíživost některých jeho rozhodnutí.

Metody a formy práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků, práce s pracovním listem, práce s mapou, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty. Program je navržen formou třífázového modelu učení s využitím metod kritického myšlení (E-U-R).

Lektorský program nabízí Husitské muzeum od května do října. Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 734 570 334). Cena je 40,- za žáka.

Husitské muzeum v Táboře

nám. Mikuláše z Husi

e-mail: nimrichtrova@husitskemuzeum.cz
webové stránky: www.husitskemuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí