Evoluce člověka – Cesty lidí


Odhalte příběh plný rychlých zvratů, nepravděpodobných setkání, tragických konců i nejistých výhledů do budoucnosti. Víte, jakými křivolakými cestami se vývoj různých druhů lidí ubíral, co na svých dlouhých putováních našli, s kým se setkali a jak je tato cesta poznamenala? Prohlubte své znalosti o evoluci člověka, soutěžte s kamarády a spolužáky. Informace se k Vám dostanou zábavnou a odneste si domů či do třídy i zajímavou učební pomůcku!


Minimální počet účastníků: 4
Maximum účastníků: 12

http://muzeumcloveka.cz/cs/navstivte-nas/

Přírodovědecká fakulta UK

Viníčná 7

e-mail: hmc@natur.cuni.cz
webové stránky: http://muzeumcloveka.cz/cs
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí