Evropský humanista Přemysl Pitter


Přemysl Pitter (1895-1976) působil za první republiky mezi chudými dětmi na pražském Žižkově. S pomocí přátel vybudoval Milíčův dům, zařízení pro mimoškolní činnost dětí. Během druhé světové války pomáhal židovským rodinám a po jejím skončení zorganizoval "akci zámky", díky které byly v ozdravovnách poblíž Prahy zachráněny stovky dětí - dětí židovských, které se vracely z koncentračních táborů i dětí německých z českých internačních táborů. V roce 1951 byl nucen emigrovat. Léta působil v německém táboře pro uprchlíky Valka, spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa, přispíval do exilových časopisů. Poslední roky strávil ve Švýcarsku. Činnost Přemysla Pittra byla oceněna významnými vyznamenáními, mimo jiné in memoriam Řád T.G.Masaryka.

Pořad kombinuje zhlédnutí výukového DVD s následnou besedou. Pro práci ve skupinách jsou připraveny podkladové materiály.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Valdštejnská 20

e-mail: sustova@npmk.cz
webové stránky: www.npmk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí