Faust aneb hry kočovných loutkářů


Vhodné pro děti od 10 do 18 let i dospělé
Čas: 120 minut + 45 minut na prohlídku expozice

Tento program jeho účastníky seznámí se životem kočovných loutkářů. Děti budou pracovat ve skupinách, vytvoří malované dekorace i potřebné rekvizity a zahrají si epizodu z klasické loutkové hry O Faustovi. Na výběr bude scéna, kdy je Faust pokoušen ďáblem nebo scéna se vzbouřeným mořem a vodními obludami. (Pro lepší uchopení látky by bylo vhodnější, kdyby byli žáci již předem seznámeni s dějem). Program rozvíjí nejen kreativitu a výtvarné cítění, ale i jazykovou kulturu a vyjadřovací schopnosti. Účastníci se mohou sami rozhodnout, v jaké skupině budou pracovat – někteří upravují scénář, jiní malují kulisy nebo hrají představení.

Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: tereza.nadvornikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí