FOTOGRAFICKÉ PŘÍBĚHY


Během krátké prezentace se seznámíme se vznikem a historií fotografie. Prohlédneme si výstavu, jejíž autorem je Milan Dvořák, který celý život dokumentoval nejen dění v Litomyšli a okolí.
V následující dílně se ponoříme do asociací, které v nás vyvolávají vystavené fotografie. Nejzajímavější z nich každý z účastníků zpracuje na skleněný diapozitiv. Výsledné obrázky si společně promítneme pomocí staré promítačky. Pojďte se ponořit do světa fotografického umění!
K programu je připraven pracovní list.

Městská galerie Litomyšl

Smetanovo náměstí 110, 570 01 Litomyšl

e-mail: tomanova@galerie.litomysl.cz
webové stránky: www.galerie.litomysl.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí