Hody, hody!


Přijďte s námi přivítat začátek jara, ale hlavně nahlédnout do minulosti a lépe poznat dřívější tvář oslav svátku, který byl pro obyvatele českého venkova zásadnější, než Vánoce. 

Během programu zavítáme do stavení vyzdobených v duchu přicházejících svátků, seznámíme se s průběhem velikonočního období a jeho radostnou i smutnou polohou. Během tvořivé dílny se děti seznámí s různými technikami zdobení kraslic a jednu z nich si i vyzkoušejí.

 

Počet dětí: 1 třída (větší počet je nutné z kapacitních důvodů rozdělit na dvě paralelní skupiny) 

Časová dotace programu: 60 minut 

Cena: 80 Kč

Začátek programu: 8.30 - 10.30 - 13.30 Příjezd nejpozději 15 minut před začátkem programu!


Program je určen pouze pro předem nahlášené skupiny a je nutné jej objednat alespoň týden předem.

 

Objednávky:

Mgr. Alžběta Hájková

oddělení pro vzdělávání

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Ruská ulice, 281 61 Kouřim

Tel.: 727 953 811

E-mail: hajkova@muzeumkolin.cz 

http://www.muzeumdetem.cz/pro-skoly/skanzen-kourim/

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Ruská, 281 61 Kouřim

e-mail: hajkova@muzeumkolin.cz
webové stránky: http://www.muzeumdetem.cz/pro-skoly/skanzen-kourim/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí