HOUBY V MUZEU


Charakteristika:

- představení místních jedlých, jedovatých, méně známých druhů hub

- v roli průvodce známý český mykolog Jaroslav Malý a muzejní pedagožka

- pravidla sběru, prevence, rozeznávání druhů dle charakteristických znaků

- čichové hádanky / určování donesených druhů

- originální úkoly s houbařskou tematikou

Cíl programu:

- orientace ve vybraných druzích jedlých, nejedlých a jedovatých hub

- seznámení žáků s významem hub i s případnými riziky jejich konzumace

Regionální muzeum Mělník

Náměstí Míru 54 27601 Mělník

e-mail: kralova@muzeum-melnik.cz
webové stránky: www.muzeum-melnik.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí