Hračka mých snů


Děti se seznámí se vzory starých hraček a se vším, co tyto hračky uměly, ale také namalují hračku svých snů a řeknou svým kamarádům, co by taková vysněná hračka všechno měla dokázat.

Návaznost na RVP: 

Dítě a ten druhý: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.

Dítě a jeho psychika: Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření).

Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů.

 

Počet dětí: 15 - 20

Cena programu: 15 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma. 

Délka programu: 45 min

Program objednávejte na tel. 544 228 029 nebo emailem na slapanice@muzeumbrnenska.cz

Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí