Hurá do světa!


Edukační program pro MŠ k výstavě Cestovatelé do světa a svět k nám S dětmi se zábavnou formou seznámíme s tím, co to znamená být cestovatelem. Představíme si zajímavosti z různých kultur a vyrobíme si japonský vějíř. Délka: 30 minut + 10 minut volná hra ve výstavě Počet žáků: max. 30 Výstupy – dítě: - vysvětlí, kdo je cestovatel - uvědomuje si existenci dalších kultur - samostatně realizuje jednoduchou výtvarnou práci Cena: zdarma Pedagogický doprovod zdarma Rezervace: predklasteri@muzeumbrnenska.cz www.muzeumbrnenska.cz

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí