I. Od konce monarchie k samostatnému státu


Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi prvních třech tematických okruhů expozice Středoevropská křižovatka v rámci skupinové badatelsky orientované výuky. S využitím vybraných sbírkových předmětů, písemných a obrazových pramenů, dobových předmětů na dosah, komiksových příběhů a praktických aktivit prochází účastníci programu po časové ose k poznání jednotlivých kapitol dějin 20. století a interpretují jejich výpověď.

V programu si připomeneme rozvoj vědy a techniky, proměny kulturního života na přelomu století, příčiny, souvislosti a důsledky prvního globálního válečného konfliktu; dále vznik a postavení Československé republiky v meziválečné Evropě z hlediska politického, hospodářského a kulturního; základy a principy politického a ústavního systému první republiky; v neposlední řadě si představíme významné představitele veřejného i kulturního života s přihlédnutím ke specifikům moravských dějin.

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí