Identity


Studenti prostřednictvím vlastní práce s tématem poznávají různorodé pojetí masky ve smyslu identity, sociální role či uměleckého díla. Program se zaměřuje na znaky kulturní identity v souvislosti s atribuční chybou, předsudkem nebo projekcí ve vnímání druhých.

Výstupy - student: 

  • Popíše vzorce a postupy, které používá při posuzování druhých.
  • Uvědomuje si rovnocennost příslušníků různých etnických a kulturních skupin. 
  • Uvažuje o své vlastní kulturní identitě. 

 

Návaznost na RVP

Multikulturní výchova, Občanský a společenskvědní základ, Geografie

 

Klíčová slova: kultura, identita, předsudek, atribuční chyba

 

Délka programu: 40 minut

Počet studentů: max. 30

Cena programu: 30 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

 

Program objednávejte na tel. 544 228 029 nebo emailem na slapanice@muzeumbrnenska.cz

Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice

 

 

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí