Jak funguje muzeum


Hravě a interaktivně prozkoumám budovu Staré radnice a Expozici Husité. Dozvím se, co je to muzeum a jaké je jeho posláním. Odliším činnost muzeum od činnosti dalších kulturních institucí. Uvědomím si, jak mohu služeb muzea využít při hledání informací o minulosti. Dokážu vysvětlit, proč se slaví státní svátek 6. července. Poznám a pojmenuji významné památky Tábora i regionu. Vyzkouším si, jak mi sluší středověký oděv a budu si hrát s didaktickými hračkami.

Klíčová slova: časová osa, muzeum, kulturní památka, státní svátek

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas, Lidé kolem nás

Učivo: 

 • Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí, letopočet
 • Současnost a minulost našem životě – proměny způsobu života, státní svátky a významné dny
 • Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,
 • Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj
 • Kultura – kulturní instituce

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, didaktická hra, dramatizace.

Lektorské programy trvají 90 minut. Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 30,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí