Jak se dělá mechanická hračka?


Děti se seznámí s designem historických hraček, základními mechanickými principy využívanými ve výrobě hraček a podle vzorů si vytvoří jednoduchý model hračky, který si odnesou domů.

Návaznost na RVP:

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Prvouka – doplnit

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti

 

Počet dětí: 15 – 30

Délka programu: 75 minut/lze upravit na 45 minut

Cena programu: 30Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma. 

Program objednávejte na tel. 544 228 029 nebo emailem na slapanice@muzeumbrnenska.cz

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí