Jak se dobře učit


Jak funguje paměť a co jí prospívá a co naopak škodí? Opravdu platí, že je „ráno moudřejší večera“? Proč si někdy na něco nemůžeme vzpomenout, i když to „máme na jazyku“? A jak si efektivně opakovat učivo a lépe se učit? Program žáky seznámí s principy fungování paměti, se základními mnemotechnikami pro lepší zapamatování i s překážkami dobré paměti.

 

Muzeum nákladních automobilů Tatra

Husova 1326/13 Kopřivnice 742 21

e-mail: lucie.kazlepkova@muzeumnj.cz
webové stránky: https://www.muzeumnj.cz/tatra
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí