JAK SE ŽILO V PRAVĚKU


Žáci se interaktivním způsobem seznámí s typickými činnostmi paleolitického lovce, způsobem jeho života (bydlení, obývání, strava), děti se v průběhu programu stanou pravěkými lidmi a vyzkouší si repliky pravěkých nástrojů pomocí hmatové dílny, zapojí ale také čich a sluch při zjišťování toho, co mohl pravěký člověk ve své době vnímat, ve výtvarné dílně ztvární lov pravěkého člověka při snaze se uživit.

Délka programu: 90 min. 

Městské muzeum a galerie Břeclav

Dukelských hrdinů 2747/4a, 690 02 Břeclav

e-mail: jana.stylarkova@muzeumbv.cz
webové stránky: www.muzeumbv.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí